Skip to content
dla biznesu!

Misja i nasze wartości

Przyczyniamy się do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw w ich ekspansji międzynarodowej na rynki hiszpańskojęzyczne poprzez zmniejszenie ryzyka biznesowego, obniżenie początkowych nakładów inwestycyjnych eksportu oraz uzyskanie nowych źródeł przychodów. Nasze działania koncentrują się w kierunku budowy sieci dystrybucji, przedstawicieli handlowych oraz bazy klientów B2B, udostępniania infrastruktury biurowej i organizacyjnej przedstawicielstw handlowych naszych klientów oraz wsparcie w zakresie marketingu, rachunkowości i doradztwa prawnego.

Nasze wartości

Wspólna praca na rzecz sukcesu

Sukces naszego klienta jest naszym sukcesem, dlatego klienci są zawsze w centrum naszej uwagi. Dostarczanie usług wysokiej jakości jest uosobieniem naszego zaangażowania i pasji do odnoszenia sukcesu przy każdej nadarzającej się okazji. Podejmujemy wyzwanie także w przypadku podwyższonego ryzyka inwestycji, dokładając wszelkich starań, by dzięki rzetelnej ocenie zapobiegać niepotrzebnym stratom inwestycyjnym.

Integralność i transparencja

Przestrzeganie podstawowych zasad etycznych, bycie uczciwym i otwarta komunikacja, tworzą z naszymi klientami relację opartą na zaufaniu. We współpracy ważna jest dla nas szczerość oraz branie odpowiedzialności za nasze działania.

Wiedza i doświadczenie

Ciągłe kształcenie oraz zdobywanie wiedzy o rynkach docelowych, istniejącej konkurencji oraz zachowaniu konsumentów, zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu oraz wpływa na innowacyjność rozwiązań. To także podstawa naszej pracy.

Innowacyjne rozwiązania

Pozyskiwanie nowych rynków wymaga dużego wysiłku, inteligentnego podejmowania ryzyka i dużego optymizmu. Pozytywne myślenie, pionierskie podejście i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, skraca drogę do sukcesu i ułatwia pokonywanie blokad rynkowych. Celem Tedalian jest tworzenia śmiałych planów z ogromną szansą na sukces.